Ewangeliczny Kościół Chrystusowy w Sosnowcu
biblia     Słowo Twoje Jest pochodnią nogom moim, I światłością ścieżkom moim.  Psalm 119,105

ŻYCIE ZBORU


Wspólnota, Łamanie Chleba, Modlitwa Dz. Ap. 2,42b

Kościół Powszechny:

Duchowa Społeczność wszystkich wierzących, odrodzonych ludzi Jan 3,3 bez względu na wyznanie, rasę, narodowość, którzy pochodząc z różnych społeczności są własnością Pana Jezusa i należą do Kościoła, którego On jest Głową

I Pt. 2,5-10   Kol. 1,18 

                                             Obrzędy:                    bbb

Chrzest przez zanurzenie w wieku świadomym Rz. 6,4 Wieczerza Pańska pod postaciami chleba i wina I Kor. 11,23-32 Błogosławieństwo małżonków Ef. 5,31-32 Błogosławieństwo dzieci Mar. 10,13-16 Chrześcijański pogrzeb Kaz. 12,7

    Nabożeństwa, Ewangelizacje, Godziny Biblijne:

Katecheza dzieci i młodzieży, oraz zorganizowany czynny wypoczynek letni i zimowy. Własny Ośrodek w Kołobrzegu.

Praca nad uzależnionymi w ośrodkach leczenia.

                                Pomoc w programie zdrowienia.                                

Porady i pomoc duszpasterska.

Pomoc charytatywna.

Nasz wygląd zewnętrzny:

V Moj. 22,5; Rz. 12,2; I Kor. 11,14-15; 1 Tm. 2,8-10; I Pt. 3,3-5


 
   

Powrót