Ewangeliczny Kościół Chrystusowy w Sosnowcu
biblia     Słowo Twoje Jest pochodnią nogom moim, I światłością ścieżkom moim.  Psalm 119,105

Podziękowania:

       Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu - który jest Bogiem Łaski , Pokoju i Porządku, a także braciom z Rady Starszych EZB, za pomoc przy sprawach organizacyjnych i duchowych, oraz wsparcie modlitewne które pomogło naszemu Zborowi w przejściu czasu doświadczeń po których- jeśli Bóg pozwoli i będziemy żyli- chcemy pracować dla Jego Chwały i budować Jego dom Duchowy razem z Nim.  I P 2,5

Abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Ef. 4,14

W imieniu Ewangelicznego Kościoła Chrystusowego w Sosnowcu

Prezbiter   Leszek Joachimiak

oraz

Sekretarz   Łukasz Krawczyk

dziękujemy