Ewangeliczny Kościół Chrystusowy w Sosnowcu
biblia     Słowo Twoje Jest pochodnią nogom moim, I światłością ścieżkom moim.  Psalm 119,105

zasady wiary

  Soli Deo = tylko Bóg, II Mj. 20.2-5

           Sola Scriptura = tylko Pismo Święte jedynym wykładnikiem wiary i moralności II Tym. 3,16-17

Sola Gratia = zbawienie tylko z wiary przez Łaskę Bożą Ef. 2.8.

WIARA JEDYNIE ZE SŁUCHANIA SŁOWA CHRYSTUSOWEGO Rz. 10,17 Wystarczająca Moc Ofiary Chrystusowej Hebr. 9. 26, 10. 10

                 Doktryny:

             Wierzymy, w Trójjedynego Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego Mt 3,16; I Jn. 5,7-8

                       W narodzenie, życie i śmierć Pana Jezusa w celu odkupienia rodzaju ludzkiego i Jego zmartwychwstanie dla usprawiedliwienia wierzących.

Mt 2,1; I Tm. 1,15; Rz. 4,25; I Kor. 1,30

W jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście, a także życie wieczne sprawiedliwych i wieczne potępienie bezbożnych

  Dz. Ap. 1,11; I Tes. 5,13-18; II Tes. 1,7-9 i inne.

 

                Podstawa Wiary:

                          Nauka Apostolska Dz. Ap. 2,42a, i listy Apostolskie.

                               Kim jesteśmy i jak siebie nazywamy: dziećmi Bożymi, braćmi i siostrami

                            I Jn. 3,1; Rz. 12,1; 16,1

             Duchowni:

           Prezbiterzy 
          Ewangeliści 
           Kaznodziejowie