Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Żydzi w Sosnowcu - www.ekch-ezbsosnowiec.pl

Żydzi w Sosnowcu

020_400


Społeczność Żydowska w Sosnowcu zaczęła się tworzyć w drugiej połowie XIX wieku. Składała się ona głównie z robotników i handlowców; ponadto Żydzi byli także: właścicielami fabryk, lekarzami, nauczycielami – słowem: tworzyli inteligencję. Diaspora żydowska w Polsce liczyła przed wojną ponad 30.000 osób. Miała ona szeroko rozwiniętą oświatę, która składała się z wielu szkół.

W budynku przy ul. Sadowej 10, w którym aktualnie mieści się siedziba naszego Zboru, ówcześnie znajdowało się Żydowskie Gimnazjum.  

W dniu 19 maja 1943 roku, podczas gdy rodzice byli w pracy, z Sosnowieckiego Getta wywieziono dzieci do Obozu Zagłady w Auschwitz. Ostatecznie wszyscy mieszkańcy Getta - łącznie ponad 30.000 zostali tam zamordowani do roku 1944.  i tu link Wikipedii Getto w Sosnowcu.  

Poniżej załączamy link: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Getto_w_Sosnowcu