Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Bracia Usługujący - www.ekch-ezbsosnowiec.pl

Bracia Usługujący

 

,,(...) Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?"

(Hebr. 13,6)

013leszek_400    

Prezbiter naszego Zboru


,,Chwalcie Pana, wszystkie narody, Wysławiajcie go, wszystkie ludy,

Albowiem łaska jego jest można nad nami, A wierność jego trwa na wieki! Alleluja."

(Psalm 117)

img_1180_400