Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Nasz Zbór - www.ekch-ezbsosnowiec.pl

Społeczność powstała...

Zbór w Sosnowcu zbierał się dotychczas w Harcówce, przy ul I Maja, obok starej siedziby Sądu. Po dłuższych modlitwach, Pan darował nam możliwość wynajęcia lokalu na cele religijne i charytatywno-oświatowe w Sosnowcu przy ul. Sadowej 10.

Listopad 2015 roku, to okres intensywnych remontów i prac nad przygotowaniem lokalu do rozpoczęcia Zgromadzeń. Zarówno członkowie Zboru jak i ze szczególnym poświęceniem sympatycy , przykładali swe dłonie do dobrego, budującego dzieła, za co jesteśmy głęboko wdzięczni.

Wyposażenie lokalu, tj. kazalnica, krzesła, stoły, przyznane zostały przez Radę Starszych Ewangelicznego Związku Braterskiego w Szczecinku, jak również pomoc finansowa na opłacenie czynszu za dwa miesiące.
( na temat Ewangelicznego Związku Braterskiego można przeczytać kierując się za linkiem na stronie głównej, tam też jest informacja o rejestracji prawnej naszego Kościoła)

Wierzący jak i sympatycy Zboru przekazali meble i wyposażenie do kuchni, jak i wiele przydatnych w życiu Zborowym przedmiotów.

Prócz Kaplicy w której odbywają się nabożeństwa, jest salka z przeznaczeniem dla społeczności jak też świetlicy dla dzieci z okolicy, a także dla osób zagrożonych patologiami społecznymi, którym chcemy w różnej formie pomagać.

W dniu 06 stycznia 2016 r. odbyło się poświęcenie Kaplicy przez Boże Słowo i Modlitwę. Przy okazji chcielibyśmy podziękować imiennie wszystkim tym którzy pracowali przy remoncie oraz urządzaniu Kaplicy, jak również przyległych pomieszczeń.